Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Revize

Revize legislativa pokračování

Pravidelné elektroinstalace revize - Na provozovaných elektrických zařízeních musí být prováděny pravidelné elektro revize vždy nejpozději ve lhůtách stanovených normou ČSN 33 1500. Na přenosových a distribučních soustavách se nemusí podle normy ČSN 33 33200 provádět pravidelné elektro revize, v případě, že tato zařízení mají zajišťovánu bezpečnost pravidelnými kontrolami a údržbou dle vlastního údržbového řádu. V organizacích s vlastním údržbovým řádem je možné lhůty provádění pravidelných elektrických revizí prodloužit až na dvojnásobek. Výjimky jsou uvedeny v bodech 12 a 13 normy ČSN 33 1500. Pravidelná revize se musí provézt nejpozději do konce roku, do kterého spadá konec stanovené lhůty od posledního provedení elektro revize. Pokud je lhůta stanovena na dobu kratší než 1 rok, toto pravidlo se na ní nevztahuje. Stanovení lhůty provádění pravidelných elektro revizí se odvíjí od prostředí, v kterém je elektrické zařízení umístěno. Lhůta pro provádění revizí v bezpečném prostředí je delší než lhůta v nebezpečném prostředí.

TOPlist