Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Revize

Revize legislativa

Výchozí elektro revize - Podle normy ČSN 33 1500 je možné uvézt elektrické zařízení do provozu až po ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti výchozí revizí. Elektrická zařízení, které nemohou být bez napětí po celou dobu rekonstrukce, lze během této rekonstrukce provozovat bez ověření výchozí elektro revizí. Výchozí revize se provádí až po dokončení všech prací na těch částech zařízení, na kterých byly práce provedeny. Výchozí elektro revizi je možné provádět po částech. Na částech elektrického zařízení, které již byly ověřeny a mají platný doklad o provedení revize, se revize neprovádí. U elektrických zařízení, která mění svoji polohu a změna této polohy může mít za následek změnu vlastností těchto zařízení, je nutné provézt alespoň jejich kontrolu. O této kontrole následně musí být vypracována dokumentace. Elektrické zařízení, na kterém byla provedena oprava, jež může mít vliv na bezpečnost, může být uvedeno opět do provozu až po kontrolním prověření a vypracování záznamu o této kontrole. Legislativa.

TOPlist